Történetünk

Történetünk

Az Etyeki Németek Egyesülete 1993-ban alakult azzal a céllal, hogy a német kulturát és hagyományokat
ápolja, valamint a még fellelhető tárgyi emlékeket összegyűjtse és megőrizze. Fő célja a hagyományok, a
német nyelv és a nemzetiségi kultúra ápolása, terjesztése, a népviseletek, régi használati tárgyak megőrzése,
az ének-, zene- és tánckultúra továbbadása. 

Az egyesület az elmúlt 23 évben több műfajban igyekezett megőrizni a német kultúra értékeit. Népdalkör,
gyermek tánccsoport, zenekar színesítette az egyesület és a falu életét.

1994-ben az akkori önkormányzattól kapott épületben létrehoztunk egy tájháztermet, amely azóta már egy
bemutató konyhával bővült. Pályázattal – a testvérváros, Remshalden közvetítésével – Németország jelentős
összeggel támogatta a tevékenységet, melynek során megújult a Magyar utcai épület.

A korábban összeadott anyagot, ami főleg régi sváb parasztbútorokból állt, az egyesület tagjai otthon, a falubeli
ismerősöknél és rokonoknál fellelhető tárgyakkal, ruhákkal egészítették ki. Az Etyekről 1946-ban kitelepített
lakosok is sok értékes tárgyat megőriztek, legfőképpen népviseleti ruhákat, melyeket örömmel visszajuttattak a
tájházba.

1998-ban pályázati pénzből és sok társadalmi munka segítségével az udvarban elkészült egy fedett szérű, ahol
főleg mezőgazdasági eszközöket, valamint egyes mesterségek – például cipész, asztalos – szerszámait sikerült
elhelyezni.

2008-ban muzeológus segítségével leltárba vettük a múzeum tárgyait és szakszerűen elrendeztük.  

Az épületen kisebb felújítások azóta is történtek. Festés, mennyezet burkolása lambériával, tálaló konyha
kialakítása. Az udvar egy részét térkővel borítottuk és egy féltető építésével létrehoztunk egy külső
rendezvény helyszínt.

Egyesületünk sikerrel pályázott a “Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton, melynek során megvalósult az épület energetikai korszerűsítése (napelemes rendszer, homlokzati hőszigetelés, hőszivattyú-rendszer)

projekttabla

Etyeken német nemzetiségi óvoda és iskola működik, melyekkel az egyesületnek jó kapcsolata
van. Lehetőségeinkhez mérten segítjük az intézmények munkáját, igyekszünk a gyerekekkel megismertetni
a régi sváb hagyományokat.

Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal szoros együttműködésben dolgozunk az egyesület céljainak
megvalósításán, a német hagyományok ápolásán.